Bloc

Sobre Mu i Om

Per Moisés Pérez
MuOM conjunció de paraules ve a significar que des de la vacuïtat o el no-res (Mu) sorgeix el primer so creador de totes les formes existents (Om).